Stugtransport

Wallins Åkeri har över 40 års erfarenhet av transporter utöver det vanliga. Frakt & lyft av stugor & bodar av alla de slag är ett vanligt inslag i vår vardag. Populära extrautrymmen är idag framförallt prefabricerade friggebodar, stugor eller Attefallhus.

För transport via allmän väg gäller Transportstyrelsens föreskrifter om transport av bred odelbar last. Bland annat innebär detta att för odelbart gods överstigande 310 cm krävs eskort av varningsbil samt oftast transportdispens.

Viktigt när du mäter din stuga är därför att mäta där stugan är som bredast, d.v.s. oftast vid takutsprånget inklusive eventuella hängrännor. För gods överstigande 450 cm krävs dessutom eskort av en eller flera vägtransportledare. För vidare intresse kan hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter. Transportstyrelsens föreskrifter kan du läsa här och här.

Av erfarenhet uppstår de mest tidsödande problemen vid transporter av bred last ej på öppen allmän väg utan vid passage på mindre infartsvägar och in på enskilda tomter. Fundera därför gärna i förväg igenom förutsättningarna vid den lastningsplats & lossningsplats som kommer vara aktuella i just ditt fall.

Bolla gärna eventuella frågor med oss i förväg för en smidig transport. Det kan i många fall vara bra att redan i förväg ha sonderat terrängen och rensat bort träd, grenar, buskage, grindstolpar mm som kan komma att hindra framkomligheten för bodtransporten.

Vi hjälper till med en helhetslösning inför din bodtransport. Vi samordnar dispens, kranbil & egen varningsbil för en smidig och kostnadseffektiv bodtransport.

Gör en förfrågan till oss kring ditt specifika transportbehov. Bifoga så detaljerade uppgifter som möjligt samt gärna en bild på stugan eller boden, så tar vi gemensamt fram den bästa lösningen för utförandet av transporten.

Gör en förfrågan

Tänk på att Wallins Åkeri utför transporter och leveranser huvudsakligen inom eller till/från Gotland.

Klicka på Skapa Offertförfrågan nedan och fyll i formuläret.

© Copyright Wallins Åkeri 2019   -   Visby - Gotland   -  info@wallinsakeri.se  -   Kundtjänst: 0498 - 23 34 00